ค้นหาเทมเพลตหรือเรียกดูหมวดหมู่

ทุกขนาด
ขนาดการออกแบบ
 • ทุกขนาด
 • ยอดนิยม
 • ใบปลิว (US Letter)
 • โปสเตอร์
 • โพสต์บน Instagram
 • A4
 • รูปภาพที่แบ่งปันบน Facebook
 • แทบลอยด์
 • การตลาด
 • ใบปลิว (US Letter)
 • โปสเตอร์
 • แบนเนอร์ 2' × 8'
 • แบนเนอร์ 4' × 6'
 • แบนเนอร์ 2' × 6'
 • ป้ายโรลอัป 2' × 5'
 • ป้ายโรลอัป 3' × 6'
 • โลโก้
 • นามบัตร
 • ไปรษณียบัตร
 • ป้าย
 • แท็ก
 • เอกสาร
 • A4
 • แทบลอยด์
 • US Legal
 • A6
 • A5
 • A3
 • A2
 • A1
 • วิดีโอ
 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1)
 • วิดีโอหน้าปก Facebook (16:9)
 • งานแสดงผลงานแบบดิจิทัล (16:9)
 • งานแสดงผลงานแบบดิจิทัล (9:16)
 • โซเชียลมีเดีย
 • โพสต์บน Instagram
 • รูปภาพที่แบ่งปันบน Facebook
 • รูปภาพหน้าปก Facebook
 • เรื่องราวบน Instagram
 • สถานะ WhatsApp
 • Snapchat Geofilter
 • โพสต์บน Twitter
 • ปกอีเวนต์ Facebook
 • ส่วนหัว Twitter
 • ภาพปก YouTube Channel
 • ตัวอย่างภาพบน YouTube
 • แบนเนอร์ Tumblr
 • ภาพกราฟิก Tumblr
 • ภาพพื้นหลัง LinkedIn
 • แบนเนอร์ LinkedIn
 • ภาพปก LinkedIn Career
 • แบนเนอร์ Soundcloud
 • ส่วนหัวอีเมล
 • ส่วนหัวบล็อก
 • ภาพกราฟิก Pinterest
 • Etsy Banner
 • เมนู
 • ใบปลิว (US Letter)
 • A4
 • แทบลอยด์
 • US Legal
 • งานแสดงผลงานแบบดิจิทัล (16:9)
 • Legal ครึ่งหน้า
 • Letter ครึ่งหน้า
 • ความกว้างแบบครึ่งหน้า
 • โปสเตอร์/กระดานบนผนัง
 • โฆษณา
 • โฆษณา Facebook
 • โฆษณาบนตีกระฟ้าแบบกว้าง
 • สามเหลี่ยมขนาดกลาง
 • ลีดเดอร์บอร์ด
 • สามเหลี่ยมขนาดใหญ่
 • ดิจิทัล
 • งานแสดงผลงานแบบดิจิทัล (16:9)
 • งานแสดงผลงานแบบดิจิทัล (9:16)
 • งานนำเสนอ Presentation (16:9)
 • งานนำเสนอ Presentation
 • ปกอัลบั้ม
 • ปก Kindle

ทุกขนาด
ขนาดการออกแบบ
 • ทุกขนาด
 • ยอดนิยม
 • ใบปลิว (US Letter)
 • โปสเตอร์
 • โพสต์บน Instagram
 • A4
 • รูปภาพที่แบ่งปันบน Facebook
 • แทบลอยด์
 • การตลาด
 • ใบปลิว (US Letter)
 • โปสเตอร์
 • แบนเนอร์ 2' × 8'
 • แบนเนอร์ 4' × 6'
 • แบนเนอร์ 2' × 6'
 • ป้ายโรลอัป 2' × 5'
 • ป้ายโรลอัป 3' × 6'
 • โลโก้
 • นามบัตร
 • ไปรษณียบัตร
 • ป้าย
 • แท็ก
 • เอกสาร
 • A4
 • แทบลอยด์
 • US Legal
 • A6
 • A5
 • A3
 • A2
 • A1
 • วิดีโอ
 • สี่เหลี่ยมจัตุรัส (1:1)
 • วิดีโอหน้าปก Facebook (16:9)
 • งานแสดงผลงานแบบดิจิทัล (16:9)
 • งานแสดงผลงานแบบดิจิทัล (9:16)
 • โซเชียลมีเดีย
 • โพสต์บน Instagram
 • รูปภาพที่แบ่งปันบน Facebook
 • รูปภาพหน้าปก Facebook
 • เรื่องราวบน Instagram
 • สถานะ WhatsApp
 • Snapchat Geofilter
 • โพสต์บน Twitter
 • ปกอีเวนต์ Facebook
 • ส่วนหัว Twitter
 • ภาพปก YouTube Channel
 • ตัวอย่างภาพบน YouTube
 • แบนเนอร์ Tumblr
 • ภาพกราฟิก Tumblr
 • ภาพพื้นหลัง LinkedIn
 • แบนเนอร์ LinkedIn
 • ภาพปก LinkedIn Career
 • แบนเนอร์ Soundcloud
 • ส่วนหัวอีเมล
 • ส่วนหัวบล็อก
 • ภาพกราฟิก Pinterest
 • Etsy Banner
 • เมนู
 • ใบปลิว (US Letter)
 • A4
 • แทบลอยด์
 • US Legal
 • งานแสดงผลงานแบบดิจิทัล (16:9)
 • Legal ครึ่งหน้า
 • Letter ครึ่งหน้า
 • ความกว้างแบบครึ่งหน้า
 • โปสเตอร์/กระดานบนผนัง
 • โฆษณา
 • โฆษณา Facebook
 • โฆษณาบนตีกระฟ้าแบบกว้าง
 • สามเหลี่ยมขนาดกลาง
 • ลีดเดอร์บอร์ด
 • สามเหลี่ยมขนาดใหญ่
 • ดิจิทัล
 • งานแสดงผลงานแบบดิจิทัล (16:9)
 • งานแสดงผลงานแบบดิจิทัล (9:16)
 • งานนำเสนอ Presentation (16:9)
 • งานนำเสนอ Presentation
 • ปกอัลบั้ม
 • ปก Kindle

เลือกประเภทงานออกแบบ

ใช้ขนาดแบบกำหนดเองกำหนดเอง

ยอดนิยม

การตลาด

เอกสาร

วิดีโอ

โซเชียลมีเดีย

เมนู

โฆษณา

ดิจิทัล

ขนาดแบบกำหนดเอง

×