100%
0 วิ
0 วิ
 • ใช้ระยะเวลาของวิดีโอ
 • ใช้ระยะเวลาของเสียง
 • ใช้ระยะเวลาที่กำหนดเอง
 • ภาพถ่าย
 • สื่อ
 • ข้อความ
 • เค้าโครง
 • คลิปอาร์ต
 • พื้นหลัง
 • วาง Ctrl+V
 • ปรับขนาด Shift+R
 • บันทึก Ctrl+S
 • ส่งย้อนกลับ Shift+↓
 • ส่งไปที่ด้านหลัง Ctrl+Shift+↓
 • ยกไป Shift+↑
 • นำมาไว้ด้านหน้า Ctrl+Shift+↑
 • ทำซ้ำ Ctrl+D
 • คัดลอก Ctrl+C
 • วาง Ctrl+V
 • ลบ Del
 • ล็อกให้เข้าที่ ปลดล็อกตำแหน่ง Ctrl+L
 • ทำซ้ำ Ctrl+D
 • คัดลอก Ctrl+C
 • ลบ Del
 • ชิดซ้าย
 • กลางแนวนอน
 • ชิดขวา
 • ชิดบน
 • กลางแนวตั้ง
 • ชิดล่าง
 • ใหม่
  • ไม่มี
  • บล็อก
  • เด้งลง
  • เลือน
  • เจลโล
  • แพน
  • ป็อป
  • ขึ้น
  • หมุน
  • สไลด์
  • คะมำ
   • Slower
   • ช้า
   • ปานกลาง
   • เร็ว
   • Faster
   • ซ้าย
   • ขวา
  • สีเดียว
  • ไล่ระดับสี
  • โปร่งใส
  • อัพโหลดภาพพื้นหลัง
  • สต็อกภาพถ่าย
  • เอ็ฟเฟกต์

   • ไม่มี
   • ขาวดำ
   • ซีเปีย

รายละเอียด

 • เครื่องมือ

  • ไม่มี
  • พับสามทบ
  • สี่แผง
 • ของรายการนี้ถูกล็อกอยู่กับที่ ปลดล็อก เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้
 • เค้าโครง

 • การจัดวางแนวงานออกแบบ

คลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนคลิปเสียง