100%
วิ
  • ใช้ระยะเวลาของวิดีโอ
  • ใช้ระยะเวลาของเสียง
  • ใช้ระยะเวลาที่กำหนดเอง
  • ภาพถ่าย
  • องค์ประกอบ
  • ข้อความ
  • สื่อ
  • เค้าโครง
  • พื้นหลัง
  • วาง Ctrl+V
  • ปรับขนาด Shift+R
  • ปลดล็อกทุกรายการ
  • บันทึก Ctrl+S
  • ส่งย้อนกลับ Shift+↓
  • ส่งไปที่ด้านหลัง Ctrl+Shift+↓
  • ยกไป Shift+↑
  • นำมาไว้ด้านหน้า Ctrl+Shift+↑
  • ทำซ้ำ Ctrl+D
  • คัดลอก Ctrl+C
  • วาง Ctrl+V
  • ลบ Del
  • ล็อกให้เข้าที่ ปลดล็อกตำแหน่ง Ctrl+L
  • ทำซ้ำ Ctrl+D
  • คัดลอก Ctrl+C
  • ลบ Del
  • ชิดซ้าย
  • กลางแนวนอน
  • ชิดขวา
  • ชิดบน
  • กลางแนวตั้ง
  • ชิดล่าง
  • ใหม่
    • ไม่มี
    • บล็อก
    • เด้งลง
    • เลือน
    • เจลโล
    • แพน
    • ป็อป
    • ขึ้น
    • หมุน
    • สไลด์
    • คะมำ
      • ช้าลง
      • ช้า
      • ปานกลาง
      • เร็ว
      • เร็วขึ้น
      • ซ้าย
      • ขวา
    • สีเดียว
    • ไล่ระดับสี
    • โปร่งใส
    • อัปโหลดภาพพื้นหลัง
    • สต็อกภาพถ่าย
    • เอ็ฟเฟกต์

      • ไม่มี
      • ขาวดำ
      • ซีเปีย

รายละเอียด

  • เครื่องมือ

    • ไม่มี
    • พับสามทบ
    • สี่แผง
รายการถูกล็อกอยู่กับที่ ปลดล็อก เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้
  • เค้าโครง

  • การจัดวางแนวงานออกแบบ

คลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนคลิปเสียง

Image Placeholder Image Border style 1 Image Border style 2 Image Border style 4 Image Border style 5 Image Border style 6 Image Border style 7