กราฟิกที่รวดเร็วและง่ายดาย สำหรับอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง

สร้างโปสเตอร์ วิดีโอ และกราฟิกโซเชียลมีเดีย สำหรับโรงเรียนและห้องเรียน ที่น่าสนใจ

สร้างโปสเตอร์ วิดีโอ และกราฟิกโซเชียลมีเดีย สำหรับโรงเรียนและห้องเรียน ที่น่าสนใจ


ใคร ๆ ก็สามารถเป็นนักออกแบบได้ด้วย PosterMyWall

ไม่จำเป็นต้องมีติวตอเรียล เลือกจากเทมเพลตระดับมืออาชีพที่ปรับแต่งได้นับพัน


Laptop Phone Tablet

Create school graphics like a proThe only creative tool you'll needSchools love PosterMyWall


School testimony

“I needed to make customized menus for an event and I was so glad I found postermywall. It was my first time using the website and it was so easy to use! ”

School testimony

Dr. Quentin J. Lee

Principal, Childersburg High School

School testimony

“I have designed flyers for both educational and social events, and I created a video for my high school alumni association. I love the versatility of the software. You can create flyers, posters and even promotional videos. It's very easy to use, and there is a template for everything!”

Dorothy B

Administrative Assistant

“I love how there is a template for creating awesome posters and anchor charts. The built in, ready to use designs are great for creating pleasing graphics in minutes. My students also use this to create projects with.”

Jessica J.

Education Management

Teach to inspire your students

Add value to your lessons with teaching aidsSchool templates

With PosterMyWall’s teaching aids, creating content for your class is a breeze. Choose from hundreds of fun designs for planners, report cards, worksheets and more. Enjoy free downloads without worrying about budgets. We let you focus on teaching, so leave the rest to us.


Bring out the best in your students. Stay organized.

Organize timetables for classes, events or sports tournamentsPosterMyWall provides easy to use tools to make all kinds of schedules. Edit school templates, choose between different layouts and change text styles, borders or backgrounds. Convey information without cluttering your design.


Uplift class spirits and empower teachers

Create engaging videos and virtual messagesBlob

Education and technology should go hand in hand, let PosterMyWall help bridge the gap. Stay connected through virtual messages and make class time more engaging by adding audio or animations to your designs.


Effortlessly communicate with the community

Directly send emails to parents, students and faculty


Easily reach parents, students or faculty by sending your designs directly from PosterMyWall as an email. Import and save your mailing lists easily to send out invitations for school events or important notices with a single click.


School Email Campaign

Promote your parent/teacher organization online

Establish an online presence with eye-catching social media postsChoose professional school templates for Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest and more. Post engaging Facebook cover videos or tweet your designs to keep the community involved! Directly publish your designs to social media.


How to make a school poster
Blob
1
เรียกดู เทมเพลตโรงเรียน จากแกลเลอรี
2
Personalize it: change colors, edit text, or resize
3
Download, email, or publish directly on social media

Save time and money with premiumSave time and money with premium


Take your school’s marketing to the next level with PosterMyWall Premium. Pay once to unlock unlimited videos and images, upload your own fonts, schedule your social media posts and more.


Create a free classroom account

ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ด้วยภาพในหมู่นักเรียน School Students using PosterMyWall
Create projects to organize designs created by students
Students not required to create an account
Students see only student appropriate content
Students' projects are never made public
No ads

School Students using PosterMyWall
PosterMyWall © 2020 250 Mils LLC ขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหลาย